Museets samling

Museets samling består till största del av diverse militär materiel, från uniformer, vapen, medaljer och fältövningsmateriel, till unika historiska föremål från 1800- och 1900-talet. Allt har sina rötter i Hallands regemente, men spänner mot världens alla håll.


En stor del av museets samling är digitaliserad. Vill du leta efter föremål och bilder gör du det via Digitalt museum.

Statens luftvärnssamling

Museet förvaltar även Statens samling av luftvärnskanoner. Den innehåller samtliga pjäser som använts inom svenskt luftförsvar under hela 1900-talet, både svensktillverkat och importerat. Den är en historiskt spännande resa i teknisk utveckling, via första och andra världskriget samt kalla kriget. På så vis skildrar samlingen världshistoria, men utgör också ett unikt inslag i svensk industrihistoria.
Läs mer Statens försvarshistoriska museers (SFHM) hemsida