Museets verksamhet

Museet arbetar med den militära närvaron i Halland under historisk tid. Fokus ligger på de dansk-svenska krigen, andra världskriget och kalla kriget. Museet berättar också om de förband som varit verksamma i Halland.

Halland

det historiska gränslandet

mellan Sverige och Danmark

Slaget vid Axtorna 1565


Den danska befälhavaren Daniel Rantzau fick höra att den svenska armén var på väg. Det blev nu bråttom att avbryta belägringen av Varberg. Jakob Henriksson hade med sig en i antal överlägsen svensk armé. Sammandrabbningen kom slutligen att ske vid Axtorna.


Slaget vid Genevadsbro 1657


5 juni förklarade Danmark krig mot ett försvagat Sverige som redan befann sig i krig med Polen och Ryssland. Danskarnas mål var att ta tillbaka bland annat Halland som pantsattes vid freden i Brömsebro 1645. 

Slaget vid Kattarp 1657


Gustav Otto Stenbock, som övertagit befälet från Per Brahe under sommaren 1657, hade gjort ett ödesdigert misstag; att inte förse sig med bra underrättelseunderlag om var den danska armén befann sig. Nu låg den svenska armén pyrt till. 


Slaget vid Halmstad 1676


Generalmajor Jacob Duncan med sin danska trupp tvingades avbryta belägringen av Halmstad och snabbt försöka ansluta sig till huvudarmén på andra sidan Hallandsåsen. Föga anade han att den svenska arméns förtrupper redan befann sig vid Fyllebro.


Andra världskriget

Kalla kriget